L’ESCOLA

L’Escola de Música de Premià de Mar és un servei educatiu municipal de difusió de la cultura musical, un centre públic obert a tota la ciutadania i fortament arrelat al municipi. L’equip docent està format per un grup interdisciplinar de professionals de reconeguda trajectòria.
Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu és el document de referència de la comunitat educativa.Defineix d’una manera clara i coherent l’organització i gestió del centre:els trets d’identitat, els objectius a assolir en tots els àmbits de l’escola i l’estructura organitzativa.

El Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar va ser aprovat pel Consell Escolar el 22 de març de 2004.

Projecte-Educatiu-de-Centre-

Projecte Educatiu de Centre

 

Missió

Proporcionar a la ciutadania un espai per a la formació, la creació, la difusió i el gaudi a través de la música, contribuint al desenvolupament integral de les persones al llarg de la vida.

 

Visió

L’Escola Municipal de Música de Premià de Mar és un centre de dinamització i de referència de la cultura musical en el seu entorn. Un centre obert a tota la ciutadania, que aporta valors culturals i educatius al municipi, i promou pràctiques artístiques que fomenten la inclusió i la transformació socials.

 

Valors

Entenem la tasca educativa com un procés integral que va més enllà de la pròpia música i que es basa en una educació en valors com ara la solidaritat, l’equitat, la proximitat, l’esforç, la constància, el respecte, etc., sempre a través de la música.

FENT MEMÒRIA

El primer precendent de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar, el trobem l’any 1977 en els Cursos d’Iniciació Musical del Taller Obert d’Expressió, que, a part de la música, realitzava altres activitats culturals i artístiques. El local on s’ubicaven era l’Antiga Cooperativa, situada al Carrer Sant Pau núm 13.

Durant el curs 1979-1980, el Taller Obert inicià uns cursets de Sensibilització i Iniciació a la lectura i escriptura musical, que impartia la professora Francesca Galofré.

Fou el primer semestre de l’any 1981 quan, juntament amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Premià de Mar s’organitzaren cursos d’iniciació musical amb dos nivells per a nens, i un per a mestres d’EGB sota el títol de “La Música a l’Escola”. Aquell mateix any, concretament el dia 31 de març, s’acordà en una acta de l’Ajuntament aprovar la creació de L’Escola Elemental Municipal de Música.

A partir d’aquell moment, l’Escola es consolida com a entitat municipal, organitzant i regulant el seu funcionament.
El curs 1981-1982 fou un curs decisiu en la gestació de l’Escola de Música: fou el curs de la consolidació de la seva incipient infraestructura (horaris, professorat, distribució d’aules, compaginació de les diverses assignatures, distribució de l’alumnat, etc…), i de les seves formes externes (aprovació per part de l’Ajuntament en un dels seus Plens de la Constitució de l’Escola de Música, inici de contactes amb el Departament d’Ensenyaments Especialitzats de la Generalitat, inici de contactes amb el Conservatori de Grau Mitjà de Badalona, etc…).

L’Escola va anar seguint el seu funcionament fins que, el 27 d’abril del 1990 es convocaren oposicions, renovant-se la major part de la plantilla de professorat.
Un any més tard l’Escola Municipal de Música estrenà les instal·lacions de Can Maristany, actual ubicació, i aquell mateix any l’Escola fou reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com a Centre de Grau Elemental d’Ensenyaments Musicals.