OFERTA EDUCATIVA

Música en família, programes Bàsic, Iniciació, Avançat i Adults. Instrument, Conjunt Instrumental, Sensibilització Musical, Llenguatge Musical, Harmonia, Cant Coral…

Ordenació acadèmica

A continuació us detallem com queda la Nova Ordenació Acadèmica del curs 2022-23 que podeu descarregar en un document clicant aquí:

Ordenacio-Academica
Horaris

Horaris curs 2023-24 (pdf)

HORARIS-CURS-2023-2024_
Preus públics
ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA MÚSICA
MATRÍCULES  
Nadons 32,64 €
Llenguatge Musical, Cant Coral, Instrument i conjunt instrumental 54,47 €
Només instrument 61,32 €
Només Cant Coral 40,85 €
Només Conjunt Instrumental 45,99 €
MENSUALITATS  
LLENGUATGE MUSICAL  
Nadons 23,13 €
Sensibilització musical 3, 4 i 5 anys 33,73 €
Sensibilització musical 6 anys 38,62 €
Prebàsic 1 i 2 38,87 €
Bàsic 1, 2, 3 i 4 38,87 €
Avançat 1 , 2 46,47 €
Adults 50,90 €
CANT CORAL  
Coral Bàsic 13,01 €
Coral Juvenil, Noies i Adults 15,74 €
INSTRUMENT  
Instrument individual 30 minuts 47,22 €
Instrument dos alumnes 45 minuts 47,22 €
Instrument individual 45 minuts 67,75 €
Instrument individual 60 minuts 90,32 €
Instrument individual 30 minuts ,adults (alumnes d’instrument majors de 18 67,45 €
anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)
Instrument dos alumnes 30 minuts adults (alumnes d’instrument majors de 44,76 €
18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)
   
CONJUNT INSTRUMENTAL 15,30 €
   
MATRÍCULA CURS MONOGRÀFIC  
Curs mensual 6,80 €
Curs bimestral 13,60 €
Curs trimestral 20,40 €
Curs quadrimestral 27,20 €
Curs semestral 40,80 €
   
MENSUALITAT CURS MONOGRÀFIC (tècnica vocal)
Curs 45 minuts setmanals 27,21
Curs 60 minuts setmanals 36,29
Curs 90 minuts setmanals 54,44

INSTRUMENTS QUE OFERTA L’ESCOLA

 

Flauta de bec, flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, piano, guitarra, guitarra elèctrica, violí, viola, violoncel, baix elèctric, contrabaix , bateria, cant i cant modern. 

MÚSICA EN FAMÍLIA

Viure la música des de ben petits amb mares i pares a través de cançons i moixaines, jocs de falda i jocs dansats, audició , instruments i joguines de so…

PROGRAMA INICIACIÓ

Música i moviment , percussió Orff i atenció individualitzada (sense famílies).

PROGRAMA BÀSIC

PROGRAMA AVANÇAT

PROGRAMA ADULTS