La música de cambra és una música de petit format, que comporta un pes musical molt més gran per a cada instrument. El diàleg entre els instruments és més elaborat i la unió entre els músics més intensa. En definitiva, és una música que s’escriu únicament pel gust d’escoltar-la, poc a poc deixa de fer la funció de suport escènic o vocal.

A l’Escola ens ha agradat dedicar un concert als nostres grups de petit format que porten temps treballant i/o assajant regularment la música que us oferiran.