PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

El tràmit de la matrícula es farà a l’Oficina Virtual d’Atenció al ciutadà

Podeu descarregar el document original en aquest enllaç

Resultats preinscripció curs 2022-2023
QUI HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

1. Alumnes nous que volen accedir per primera vegada a l’Escola de Música.
2. Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primera vegada (procediment intern Escola).
3. Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument (procediment intern Escola).
4. Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument (procediment intern Escola).
5. Alumnes que volen accedir a un curs de curta durada.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Tramitació electrònica:

Del 25 al 28 de maig de 2022 preinscripció alumnes de Sensibilització 5 anys (l’alumnat de l’Escola que
han de triar instrument per primera vegada), l’alumnat que vol canviar d’instrument i l’alumnat que vol triar un
segon instrument.

Del 29 de maig al 5 de juny de 2022 alumnat de nou ingrés que vol accedir al centre.
COM S’HA DE TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ?
Telemàticament: A través de l’enllaç de preinscripció que trobareu a la pàgina web de
l’Escola www://emusica.pdm.cat
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I SUPORT EN EL TRÀMIT:

A través de la bústia del correu electrònic de l’Escola Municipal de Música: emusica@premiademar.cat
PROVES DE NIVELL:

• Del 7 al 9 de juny
Alumnat nascut a partir del 2014: Aquestes proves tenen com a finalitat la ubicació de l’alumnat nou dins del
curs i nivell segons la seva edat i els seus coneixements musicals. En cas que l’alumnat no tingui cap coneixement
musical serà l’Escola qui l’ubicarà al grup més adient i no caldrà fer prova de nivell.
L’Escola es posarà en contacte amb els interessats per concretar el dia i l’hora de la prova.

• 21 de juny
Resolució provisional d’admesos/exclosos i alumnat que queda en llista d’espera. Podreu consultar les llistes
presencialment o bé a través de l’enllaç habilitat al web del centre:
Web de l’Escola www://emusica.pdm.cat
Presencialment a la secretaria del centre en horari de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.
Carretera de Vilassar de Dalt, 52
08330 Premià de Mar
Tel.: 937 522 773
emusica@premiademar.cat
www://emusica.pdm.cat
Preinscripció i matrícula curs 2022-2023

• del 22 al 27 de juny
Presentació de possibles reclamacions. Per presentar la reclamació ho heu de fer mitjançant instància genèrica
a l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà
https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?procedencia=Cons
ulta o a través del telèfon de l’OAC 93 595 39 92, des d’on us ajudaran a realitzar el tràmit i registrar la
instància.

• 28 de juny
Resolució definitiva d’admesos/exclosos i alumnat que queda en llista d’espera que serà notificada mitjançant
publicació a la web de l’Escola de Música o presencialment a la secretaria del centre (en horari de dilluns a
divendres de 17 a 21 hores). L’admissió a l’instrument de l’alumnat nou s’anirà comunicant durant els mesos de
juliol i setembre, una vegada efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants
de l’instrument sol·licitat.

BAREMS

Criteris Generals

 • Per ser resident a Premià de Mar 5 punts
 • Per tenir germans/es a l‘Escola de Música 4 punts
 • Per tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar 3 punts (només en cas de no residir a Premià de Mar)
 • Per tenir pare, mare, fill/a o cònjuge al centre 2 punts (només en cas de no tenir germans al centre)

Criteris Complementaris

 • Per haver fet la preinscripció del curs 2021-2022 dintre del termini establert i que no hagin obtingut plaça al centre. 2 punts
 • Per ser alumnat matriculat al centre d’un curs de curta 2 punts durada durant el curs 2021-2022
 • Haver estat alumne/a de l’Escola (exalumnes) en el cas de no tenir els criteris complementaris anteriors 2 punts
CRITERIS D’INGRÉS

LLENGUATGE MUSICAL:

L’accés a Llenguatge Musical dels alumnes nous a l’Escola, dependrà de les places vacants i de la puntuació dels barems.

INSTRUMENT:

Accés a instrument alumnes de l‘Escola:

 • En primer lloc tindran prioritat d’ingrés a instrument aquells alumnes que trien instrument per primera vegada; en segon lloc aquells alumnes que volen canviar d’instrument i en tercer lloc aquells alumnes de l’Escola que volen cursar un segon instrument (prèvia aprovació del Claustre).
 • L’accés a instrument per primera vegada serà preferent pels alumnes matriculats a cursos més alts de llenguatge musical. En cas d’igualtat de prioritat en el mateix instrument es valorarà l’antiguitat a l‘Escola de Música.

 

 • Accés a instrument alumnes nous:
 • Dependrà de les places vacants, una vegada els alumnes de l’Escola que accedeixen a instrument hagin estat admesos, i de la puntuació dels barems. Es tindrà en compte el curs de llenguatge musical pel qual l’alumne hagi estat admès. L’accés dels alumnes adults dependrà de les places vacants un cop hagin estat admesos els alumnes de 3 a 18 anys.
 • Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les lletres “SF” sortejades pel Consell Escolar, el dia 10 de maig de 2021.
 • Les places d’instrument es comunicaran durant els mesos de juliol i setembre, una vegada efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants.
DOCUMENTACIÓ
 • Emplenar correctament i amb totes les dades el formulari de preinscripció del web de l’Escola.
 • Coneixements musicals: emplenar la casella d’observacions habilitada al formulari.
 • En el cas que a efectes del barem s’hagi al·legat tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar o no residir a Premià de Mar: Certificat d’empresa
 • Els alumnes amb necessitats educatives especials o discapacitat: Certificat, informe tècnic o dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials o discapacitat ( enviar al correu de l’Escola de Música: emusica@premiademar.cat

 

Normativa preinscripció i matricula curs 2021 2022 (document original)

Normativa-preinscripcio-i-matricula-curs-2022_2023