PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

El tràmit de la matrícula es farà a l’Oficina Virtual d’Atenció al ciutadà

Podeu descarregar el document original en aquest enllaç

QUI HA DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

1. Alumnes nous que volen accedir per primera vegada a l’Escola de Música.
2. Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primera vegada (procediment intern Escola).
3. Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument (procediment intern Escola).
4. Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument (procediment intern Escola).
5. Alumnes que volen accedir a un curs de curta durada.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

Del 25 de maig al 4 de juny de 2021 alumnes nous que volen accedir al centre
Del 31 de maig al 4 de juny de 2021 preinscripció alumnes de sensibilització i alumnes de l’Escola que han de triar instrument per primera vegada, alumnes que volen canviar d’instrument i alumnes que volen triar un segon instrument.

Preinscripció.
Telemàtica: A través de l’enllaç de preinscripció que trobareu a la pàgina web de l’Escola (disponible a partir del dia 25 de maig) https://emusica.pdm.cat
A l’enllaç de preinscripció trobareu el formulari del programa Gwido que haureu d’emplenar i validar.
Atenció a les famílies i suport en el tràmit: bústia del correu electrònic de l’Escola Municipal de Música: emusica@premiademar.cat
Del 7 al 9 de juny
Proves de nivell. Aquestes proves són pels alumnes nascuts l’any 2013 o amb anterioritat. L’Escola es posarà en contacte amb els interessats per concretar el dia i l’hora de la prova ( telemàticament ). Aquestes proves tenen com a finalitat la ubicació de l’alumne/a nou dins del curs i nivell segons la seva edat i els seus coneixements musicals. En cas que l’alumnat no tingui cap coneixement musical serà l’Escola qui l’ubicarà al grup més adient.
• 14 de juny
Resolució provisional d’admesos, exclosos i alumnes que queden en llista d’espera que serà notificada mitjançant publicació a la web de l’Escola de Música.
• del 14 al 17 de juny
Presentació de possibles reclamacions. Per presentar la reclamació ho heu de fer mitjançant instància genèrica A l’Oficina Virtual d’Atenció al ciutadà https://www.epremia.net/ovac/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?procedencia=Consulta (instància genèrica).
O a través del telèfon de l’OAC 360 93 595 50 92, des d’on us ajudaran a realitzar el tràmit i registrar la instància.
• 22 de juny
Resolució definitiva d’admesos, exclosos i alumnes que queden en llista d’espera que serà notificada mitjançant publicació a la web de l’Escola de Música. L’admissió a instrument dels alumnes nous s’anirà comunicant durant els mesos de juliol i setembre, un cop efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants de l’ instrument sol·licitat.

BAREMS

– Criteris Generals

 • Per ser resident a Premià de Mar 5 punts
 • Per tenir germans a l‘Escola de Música 4 punts
 • Per tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar 3 punts

      (només en cas de no residir a Premià de Mar)

 • Per tenir pare, mare, fill/a o cònjuge al centre 2 punts

        (només en cas de no tenir germans al centre)

Criteris Complementaris

 • Per haver fet la preinscripció del curs 2020-2021 dintre del termini
  establert i que no hagin obtingut plaça al centre 2 punts
 • Per ser alumnes matriculats al centre d’un curs de curta 2 punts
  Durada durant el curs 2020-2021
 • Haver estat alumne/a de l’Escola ( exalumnes)
  en el cas de no tenir els criteris complementaris anteriors 2 punts
CRITERIS D’INGRÉS

LLENGUATGE MUSICAL:

L’accés a Llenguatge Musical dels alumnes nous a l’Escola, dependrà de les places vacants i de la puntuació dels barems.

INSTRUMENT:

Accés a instrument alumnes de l‘Escola:

 • En primer lloc tindran prioritat d’ingrés a instrument aquells alumnes que trien instrument per primera vegada; en segon lloc aquells alumnes que volen canviar d’instrument i en tercer lloc aquells alumnes de l’Escola que volen cursar un segon instrument (prèvia aprovació del Claustre).
 • L’accés a instrument per primera vegada serà preferent pels alumnes matriculats a cursos més alts de llenguatge musical. En cas d’igualtat de prioritat en el mateix instrument es valorarà l’antiguitat a l‘Escola de Música.

 

 • Accés a instrument alumnes nous:
 • Dependrà de les places vacants, una vegada els alumnes de l’Escola que accedeixen a instrument hagin estat admesos, i de la puntuació dels barems. Es tindrà en compte el curs de llenguatge musical pel qual l’alumne hagi estat admès. L’accés dels alumnes adults dependrà de les places vacants un cop hagin estat admesos els alumnes de 3 a 18 anys.
 • Si després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats subsisteix la situació d’empat, les sol·licituds s’ordenaran alfabèticament tenint en compte la combinació de les lletres “SF” sortejades pel Consell Escolar, el dia 10 de maig de 2021.
 • Les places d’instrument es comunicaran durant els mesos de juliol i setembre, una vegada efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants.
DOCUMENTACIÓ
 • Emplenar correctament i amb totes les dades el formulari de preinscripció del web de l’Escola.
 • Coneixements musicals: emplenar la casella d’observacions habilitada al formulari.
 • En el cas que a efectes del barem s’hagi al·legat tenir el domicili del lloc de treball a Premià de Mar o no residir a Premià de Mar: Certificat d’empresa
 • Els alumnes amb necessitats educatives especials o discapacitat: Certificat, informe tècnic o dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials o discapacitat ( enviar al correu de l’Escola de Música: emusica@premiademar.cat

 

Normativa preinscripció i matricula curs 2021 2022 (document original)

Normativa-preinscripcio-i-matricula-curs-2021-2022