INFORMACIÓ

Secretaria, horaris, calendari escolar, preinscripció, preus públics, normativa, projecte educatiu.
PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu és el document de referència de la comunitat educativa.Defineix d’una manera clara i coherent l’organització i gestió del centre:els trets d’identitat, els objectius a assolir en tots els àmbits de l’escola i l’estructura organitzativa.

El Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar va ser aprovat pel Consell Escolar el 22 de març de 2004.

 

Projecte educatiu
CALENDARI ESCOLA CURS 2016-2017
 • 1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.
 • 12 de setembre Inici de les classes.
 • 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos) Vacances de Nadal.
 • 8 al 28 d’abril (ambdós inclosos) Vacances de Setmana Santa.
 • 21 de juny acaben les classes a tots els centres.

DIES FESTIUS:

Per a l’any 2016:

 • 12 d’octubre (Festa de la Hispanitat)
 • 31 d’octubre (Festa de lliure disposició)
 • 1 de novembre (tots sants)
 • 6 de desembre (festa de la constitució espanyola)
 • 8 de desembre (Festa de La Immaculada)
 • 9 de desembre (Festa de lliure disposició)

Per a l’any 2017:

 • 27 de febrer (Festa local)
 • 16 de maig (Festa de la Pàsqua Granada)
PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA MÚSICA

MATRÍCULES

Resident

No resident

Nadons

32,64€

34,68€

Llenguatge Musical, Cant Coral, Instrument i conjunt instrumental

54,47€

66,56€

Només instrument

61,32€

74,93€

Només Cant Coral

40,85€

54,82€

Només Conjunt Instrumental

45,99€

61,71€

MENSUALITATS

Resident

No resident

LLENGUATGE MUSICAL

Nadons

23,13€

27,21€

Sensibilització musical 3, 4 i 5 anys

33,73€

39,68€

Sensibilització musical 6 anys

38,62€

45,44€

Prebàsic 1 i 2

38,87€

45,73€

Bàsic 1, 2, 3 i 4

38,87€

45,73€

Avançat 1 , 2

46,47€

54,67€

Adults

50,90€

59,88€

CANT CORAL

Coral Bàsic

13,01€

15,30€

Coral Juvenil, Noies i Adults

15,74€

18,52€

INSTRUMENT

Instrument individual 30 minuts

47,22€

55,55€

Instrument dos alumnes 45 minuts

47,22€

55,55€

Instrument individual 45 minuts

67,75€

79,70€

Instrument individual 60 minuts

90,32€

106,26€

Instrument individual 30 minuts ,adults (alumnes d’instrument majors de 18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

67,45€

79,35€

Instrument dos alumnes 30 minuts adults (alumnes d’instrument majors de 18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

44,76€

52,66€

CONJUNT INSTRUMENTAL

15,30€

18,00€

MATRÍCULA CURS MONOGRÀFIC

Curs mensual

6,80€

Curs bimestral

13,60€

Curs trimestral

20,40€

Curs quadrimestral

27,20€

Curs semestral

40,80€

MENSUALITAT CURS MONOGRÀFIC (tècnica vocal)

Curs 45 minuts setmanals

27,21

Curs 60 minuts setmanals

36,29

Curs 90 minuts setmanals

54,44

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Preinscripció curs 2017-2018

del 28 de març al 7 d’abril de 2017.

Qui ha de fer la preinscripció?

 1. Els alumnes nous que volen accedir per primer cop a l’Escola de Música.
 2. Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primer cop.
 3. Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument.
 4. Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument.

La resta d’alumnes només cal que formalitzin la matrícula en les dates establertes.