INFORMACIÓ

Secretaria, horaris, calendari escolar, preinscripció, preus públics, normativa, projecte educatiu.
PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020
Preinscripció Curs 2019-20

Ja podeu realitzar la preinscripció on-line pel proper curs a través del següent enllaç.

Qui ha de fer la preinscripció?

 • Els alumnes nous que volen accedir per primer cop a l’Escola de Música.
 • Alumnes de l’Escola de Música que trien instrument per primera vegada.
 • Alumnes de l’Escola de Música que volen canviar d’instrument.
 • Alumnes de l’Escola de Música que volen triar un segon instrument.

Com fer-ho?

Podeu fer-ho de l’1 al 12 d’abril a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb cita prèvia o telemàticament (amb signatura electrònica) al següent enllaç:

https://premiademar.cat/oac

Baremació preinscripcions Curs 2019-20

Consulteu aquí la baremació definitiva per realitzar les preinscripcions del proper curs.

 

PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu és el document de referència de la comunitat educativa.Defineix d’una manera clara i coherent l’organització i gestió del centre:els trets d’identitat, els objectius a assolir en tots els àmbits de l’escola i l’estructura organitzativa.

El Projecte Educatiu de l’Escola Municipal de Música de Premià de Mar va ser aprovat pel Consell Escolar el 22 de març de 2004.

 

Projecte educatiu

CALENDARI ESCOLA CURS 2018-2019
 • 3 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.
 • 12 de setembre Inici de les classes.
 • 22 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos) Vacances de Nadal.
 • 13 al 22 d’abril (ambdós inclosos) Vacances Setmana Santa
 • 21 de juny acaben les classes a tots els centres.

DIES FESTIUS:

Per a l’any 2018:

 • 11 de setembre (Diada)
 • 12 d’octubre (Festa de la Hispanitat)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 2 de novembre (Festa de lliure disposició)
 • 6 de desembre (dia de la Constitució)
 • 7 de desembre (Festa de lliure disposició)
 • 8 de desembre (Festa de La Immaculada)

Per a l’any 2019:

 • 11 de febrer (Festa de lliure disposició)
 • 4 de març (Festa local)
 • 1 de maig (Festa del treball)
 • 10 de juny (Festa de lliure disposició)
 • 10 de juliol (Festa local)
PREUS PÚBLICS
ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA MÚSICA

MATRÍCULES

Resident

No resident

Nadons

32,64€

34,68€

Llenguatge Musical, Cant Coral, Instrument i conjunt instrumental

54,47€

66,56€

Només instrument

61,32€

74,93€

Només Cant Coral

40,85€

54,82€

Només Conjunt Instrumental

45,99€

61,71€

MENSUALITATS

Resident

No resident

LLENGUATGE MUSICAL

Nadons

23,13€

27,21€

Sensibilització musical 3, 4 i 5 anys

33,73€

39,68€

Sensibilització musical 6 anys

38,62€

45,44€

Prebàsic 1 i 2

38,87€

45,73€

Bàsic 1, 2, 3 i 4

38,87€

45,73€

Avançat 1 , 2

46,47€

54,67€

Adults

50,90€

59,88€

CANT CORAL

Coral Bàsic

13,01€

15,30€

Coral Juvenil, Noies i Adults

15,74€

18,52€

INSTRUMENT

Instrument individual 30 minuts

47,22€

55,55€

Instrument dos alumnes 45 minuts

47,22€

55,55€

Instrument individual 45 minuts

67,75€

79,70€

Instrument individual 60 minuts

90,32€

106,26€

Instrument individual 30 minuts ,adults (alumnes d’instrument majors de 18

67,45€

79,35€

anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

Instrument dos alumnes 30 minuts adults (alumnes d’instrument majors de

44,76€

52,66€

18 anys, amb menys de quatre cursos d’escolarització al centre)

CONJUNT INSTRUMENTAL

15,30€

18,00€

MATRÍCULA CURS MONOGRÀFIC

Curs mensual

6,80€

Curs bimestral

13,60€

Curs trimestral

20,40€

Curs quadrimestral

27,20€

Curs semestral

40,80€

MENSUALITAT CURS MONOGRÀFIC (tècnica vocal)

Curs 45 minuts setmanals

27,21

Curs 60 minuts setmanals

36,29

Curs 90 minuts setmanals

54,44

HORARIS LLENGUATGE MUSICAL CURS 2018-2019
GRUP DIA HORA AULA
Cucuts A Dilluns 16.30 – 17.30 h AUDITORI
Cucuts B Divendres 16 – 17 h AULA 1
Gafarrons A Dilluns 17.30 – 18.30 h AUDITORI
Gafarrons B Dimarts 16.45 – 17.45 h AUDITORI
Gafarrons C Divendres 17 – 18 h AULA 1
Sensibilització 3 A Dimarts 17.45 – 18.30 h AUDITORI
Sensibilització 3 B Dimecres 17 – 17.45 h AULA 1
Sensibilització 3 C Dijous 17.15 – 18 h AULA 8
Sensibilització 4 A Dimecres 17.45 – 18.30 h AULA 1
Sensibilització 4 B Dijous 18 – 18.45 h AULA 8
Sensibilització 5 A Dimecres 17 – 17.45 h AULA 10
Sensibilització 5 B Dimarts 17.30 – 18.15 h AULA 9
Sensibilització 6 A Dilluns i dimecres 17 – 17.45 h AULA 1 – AULA 9
Sensibilització 6 B Dimarts i dijous 17.15 – 18 h AULA 1
Sensibilització 6 C Dilluns i dimecres 17 – 17.45 h AULA 8
Prebàsic  1 A Dimecres i divendres 17.45 – 18.30 h AULA 10
Prebàsic  1 B Dimarts i dijous 18 – 18.45 h AULA 1
Prebàsic  2 A Dimarts i dijous 18.45 – 19.30 h AULA 1
Prebàsic  2 B Dilluns i dimecres 17.45 – 18.30 h AULA 8
Bàsic 1 A Dilluns i dimecres 17.45 – 18.30 h AULA 1 – AULA 9
Bàsic 1 B Dimarts i dijous 17.45 – 18.30 h AULA 9
Bàsic 2 A Dilluns i dimecres 19.15 – 20 h AULA 1 – AULA 9
Bàsic 2 B Dilluns i dimecres 18.30 – 19.15 h AULA 8
Bàsic 2 C Dimarts i dijous 19.15 – 20 h AULA 9
Bàsic 3 A Dilluns i dimecres 18.30 – 19.15 h AULA 1
Bàsic 3 B Dimarts i dijous 18.30 – 19.15 h AULA 9
Bàsic 4 A Dimarts i dijous 19.30 – 20.15 h AULA 1
Avançat 1 A Dijous 16 – 17.15 h AULA 9
Avançat 1 B Dijous 19 – 20.15 h AULA 8
Avançat 1 C Dimarts 18.15 – 19.30 h AULA 9
Avançat 2 A Dilluns 19.30 – 20.45 h AULA 9
Avançat 3 A Dijous 19 – 20.15 h AULA 10
Adults Dimarts 19.45 – 21 h AULA 9